Поделиться

ПУЭ Украины на украинском и русском языках.

pue-ukraine-2006-UA

«Правила улаштування електроустановок» Мінпаливенерго України, 2010 рок. 776 стр. (українська мова, 8,72 мб.pdf)

Особливості видання.

Видання містить: автентичний український переклад глав 1.1.-1.6, 1.8, 2.1-2.2, 3.1-3.4, 4.3- 4.4, 5.1-5.3, 5.6, 7.5 Правил улаштування електроустановок, виконаний з видання Правила устройства электроустановок (Минэнерго СССР, 6-е изд., Энергоатомиздат, 1986 год, 648 стр).

Глави 1.7, 2.3-2.5,4.1,4.2, 6.1-6.6 та нову главу 1.9, які затверджено та введено в дію наказами Мінпаливенерго України у 2006-2009 роках.

Розділ ІІПАОП 40.1- 1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електро-обладнання спеціальних установок», затверджений та введений в дію наказом. Міністерства праці та соціальної політики України у 2001 році. Для інженерів і техніків, зайнятих проектуванням, монтажем і експлуатацією електрообладнання.

Зміст

ГЛАВА 1.1 Загальна частина 3
Сфера застосування, визначення 3
Загальні вказівки щодо улаштування електроустановок 6
Приєднання електроустановок до енергосистеми9
Передача електроустановок в експлуатацію 9

Глава 1.2 Електропостачання і електричні мережі 9
Сфера застосування, визначення 9
Загальні вимоги 10
Категорії електроприймачів і забезпечення надійності електропостачання 11
Рівні та регулювання напруги, компенсація реактивної потужності 13

ГЛАВА 1.3 Вибір провідників за нагрівом, економічною густиною струму та за умовами корони 13
Сфера застосування 13
Вибір перерізів провідників за нагрівом 14
Допустимі тривалі струми для проводів, шнурів і кабелів з гумовою або пластмасовою ізоляцією 16
Допустимі тривалі струми для кабелів з паперовою просоченою ізоляцією 22
Допустимі тривалі струми для неізольованих проводів і шин 31
Вибір перерізу провідників за економічною густиною струму 36
Перевірка провідників за умовами корони і радіоперешкод 39

ГЛАВА 1.4 Вибір електричних апаратів і провідників за умовами короткого замикання 39
Сфера застосування 39
Загальні вимоги 39
Визначення струмів короткого замикання для вибору апаратів і провідників 42
Вибір провідників та ізоляторів, перевірка несучих конструкцій за умовами
динамічної дії струмів короткого замикання 42
Вибір провідників за умовами нагріву при короткому замиканні 43
Вибір апаратів за комутаційною здатністю 44

ГЛАВА 1.5 Облік електроенергії 44
Сфера застосування, визначення 44
Загальні вимоги 45
Пункти встановлення засобів обліку електроенергії 45
Вимоги до розрахункових лічильників 48
Облік із застосуванням вимірювальних трансформаторів 48
Установлення лічильників і електропроводка до них 50
Технічний облік 51

ГЛАВА 1.6 Вимірювання електричних величин 53
Сфера застосування 53
Загальні вимоги 53
Вимірювання струму 54
Вимірювання напруги 54
Контроль ізоляції 55
Вимірювання потужності 55
Вимірювання частоти 56
Вимірювання при синхронізації 56
Реєстрація електричних величин у аварійних режимах 57

ГЛАВА 1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки 61
Сфера застосування 61
Терміни та визначення понять 61
Загальні вимоги 70
Заходи захисту із застосуванням систем БННН, ЗННН і ФННН 73
Заходи захисту від прямого дотику 75
Заходи захисту в разі непрямого дотику 76
Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ
в електричних мережах з глухозаземленою нейтраллю 83
Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ
в електричних мережах з ізольованою нейтраллю 84
Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад 1 кВ в електричних
мережах з ізольованою, компенсованою
або (і) заземленою через резистор нейтраллю 85
Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад 1 кВ в електричних
мережах з глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю 88
Заземлювальні пристрої в місцевостях з великим питомим опором землі 91
Заземлювачі 92
Заземлювальні провідники 94
Головна заземлювальна шина (ГЗШ) 95
Захисні провідники (РЕ-провідиики) 96
PEN-провідники 101
Провідники системи зрівнювання потенціалів 102
З'єднання і приєднання захисних провідників 102
Переносні електроприймачі 104
Пересувні електроустановки 105

ГЛАВА 1.8 Норми приймально-здавальних випробувань 108
Загальні положення 108
Синхронні генератори і компенсатори 110
Машини постійного струму 117
Електродвигуни змінного струму 119
Силові трансформатори, автотрансформатори, масляні реактори і заземлювальні реактори дугогасні (дугогасні котушки) 121
Вимірювальні трансформатори 124
Масляні вимикачі 127
Повітряні вимикачі 129
Вимикачі навантаження 132
Роз’єднувачі, віддільники і короткозамикачі 133
Комплсктпі розподільні пристрої внутрішніх
і зовнішніх установок (КРП і КРПЗ) 134
Комплектні екрановані струмопроводи з повітряним охолодженням
і шинопроводи 136
Збірні та з’єднувальні шини 137
Сухі струмообмежувальні реактори 138
Статичні перетворювачі для промислових цілей 138
Паперово-масляні конденсатори 140
Вентильні розрядники 142
Трубчасті розрядники 144
Запобіжники напругою вище 1 кв 144
Вводи та прохідні ізолятори 144
фарфорові підвісні та опорні ізолятори 147
Трансформаторне масло 148
Електричні апарати, вторинні кола і електропроводки напругою до 1 кВ 149
Акумуляторні батареї 152
Заземлювальні пристрої 153
Силові кабельні лінії 153
Повітряні лінії електропередачі напругою вище 1 кВ 155

ГЛАВА 1.9 Зовнішня ізоляція електроустановок 157
Сфера застосування. Визначення 157
Загальні положення 157
Ізоляція ПЛ 158
Зовнішня ізоляція електроустаткування і відкритих розподільних установок 160
Вибір ізоляції за розрядними характеристиками 161
Визначення ступеня забрудненості атмосфери 161
Коефіцієнти ефективності ізоляторів та ізоляційних конструкцій(скляних, фарфорових) 168

РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 172

ГЛАВА 2.1 Електропроводки 172
Сфера застосування, визначення 172
Загальні вимоги 174
Вибір виду електропроводки, вибір проводів і кабелів і способу їх прокладання 177
Відкриті електропроводки усередині приміщень 182
Приховані електропроводки усередині приміщень 184
Електропроводки в горищних приміщеннях 184
Зовнішні електропроводки 185

ГЛАВА 2.2 Струмопроводи напругою до 35 кВ 187
Сфера застосування, визначення 187
Загальні вимоги 187
Струмопроводи напругою до 1 кВ 189
Струмопроводи напругою вище 1 кВ 190
Гнучкі струмопроводи напругою вище 1 кВ 192

ГЛАВА 2.3 Кабельні лінії напругою до 330 кВ 194
Сфера застосування 194
Терміни та визначення понять 194
Загальні вимоги 198
Вибір способів прокладання кабельних ліній 200
Вибір кабелів та їх конструкції 202
З’єднання та окінцевання кабелів 206
Прокладання кабельних ліній у ґрунті 207
Прокладання кабельних ліній у кабельних блоках, системах кабельних трубопроводів і залізобетонних лотках 214
Прокладання кабельних ліній у кабельних спорудах 216
Прокладання кабельних ліній у виробничих приміщеннях 220
Прокладання кабельних ліній під водою 221
Прокладання кабельних ліній по спеціальних спорудах 222
Особливості застосування для кабельних ліній кабелів з ізоляцією зі зшитого
поліетилену 223
Заземлення 233
Вимоги до будівельної частини кабельних споруд 235
Система підживлення масла для кабельних маслонаповнених ліній 240
Додаток А Розрахунок механічних зусиль у кабелях під час їх прокладання та від дії короткого замикання 241
Додаток Б Розрахунок питомого індуктивного опору струмопровідного
екрана одножильних кабелів 243

ГЛАВА 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ 250
Сфера застосування. Визначення 250
Загальні вимоги 251
Кліматичні умови 251
Проводи. Лінійна арматура 251
Розташування проводів на опорах 255
Ізоляція 256
Заземлення. Захист від перенапруг 256
Опори 258
Габарити, перетини і зближення 259
Перетини, зближення, сумісне підвішування ліній до 1 кВ з лініями зв’язку (ЛЗ),
лініями радіотрансляційних мереж (ЛРМ),
кабельного телебачення (КТ) 262
Перетини і зближення ПЛІ (ПЛ) з інженерними спорудами 267

ГЛАВА 2.5 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ 269
Сфера застосування. Визначення 269
Загальні вимоги 272
Вимоги до механічної міцності повітряних ліній 275
Кліматичні умови 277
Ожеледні навантаження 278
Вітрові навантаження 281
Температурні кліматичні впливи 289
Навантаження від ваги конструкцій і ґрунтів 291
Монтажні навантаження 292
Навантаження, створені натягом проводів і тросів 292
Інші впливи 294
Розрахункові режими та сііолучення навантажень повітряних ліній 295
Проводи і грозозахисні троси 299
Розташування проводів і тросів та відстані між пими 306
Ізолятори і арматура 312
Захист ПЛ від перенапруг, заземлення 314
Опори і фундаменти 322
Розташування волоконно-оптичних ліній зв’язку на ПЛ 324
Проходження ПЛ по ненаселеній і важкодоступній місцевостях 326
Проходження ПЛ по території, зайнятій насадженнями 327
Проходження ПЛ по населеній місцевості 329
Перетин і зближення ПЛ між собою 332
Перетин і зближення ПЛ зі спорудами зв’язку, сигналізації та лініями
радіотрансляційних мереж 336
Перетин і зближення ПЛ із залізницями 344
Перетин і зближення ПЛ з автомобільними дорогами 347
Перетин, зближення або паралельне проходження ПЛ із тролейбусними
і трамвайними лініями 349
Перетин ПЛ з водними просторами 350
Проходження ПЛ по мостах 353
Проходження ПЛ по греблях і дамбах 354
Зближення ПЛ з вибухо- і пожежонебезпечними установками 355
Перетин і зближення ПЛ з надземними і наземними трубопроводами, спорудами для транспортування нафти і газу та канатними дорогами 355
Перетин і зближення ПЛ з підземними трубопроводами 358
Зближення ПЛ з аеродромами 359
Додаток А Методика перевірки кліматичних навантажень для ліній класів безвідмовності З КБ і 4 КБ 361
Додаток Б Методика визначення кліматичних навантажень для гірської місцевості 363

РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ І АВТОМАТИКА 366

ГЛАВА 3.1 Захист електричних мереж напругою до 1 кВ 366
Сфера застосування, визначення 366
Вимоги до апаратів захисту 366
Вибір захисту 367
Місця встановлення апаратів захисту 369

ГЛАВА 3.2 Релейний захист 370
Сфера застосування 370
Загальні вимоги 371
Захист турбогенераторів, що працюють безпосередньо на збірні шини генераторної напруги 380
Захист трансформаторів (автотрансформаторів) з обмоткою вищої напруги
З кВ і вище і шунтувальних реакторів 500 кВ 384
Захист блоків генератор-трансформатор 390
Захист повітряних і кабельних ліній у мережах напругою 3-10 кВ
з ізольованою нейтраллю 397
Захист повітряних і кабельних ліній у мережах напругою 20 кВ і 35 кВ
з ізольованою нейтраллю 399
Захист повітряних ліній у мережах напругою 110-500 кВ
з ефективно заземленою нейтраллю 401
Захист шин. Захист на обхідному, шиноз’єднувальному і секційному вимикачах 405
Захист синхронних компенсаторів 408

ГЛАВА 3.3 Автоматика і телемеханіка 409
Сфера застосування. Загальні вимоги 409
Автоматичне повторне вмикання (АПВ) 410
Автоматичне вмикання резервного живлення і устаткування (АВР) 417
Вмикання генераторів 420
Автоматичне регулювання збудження, напруги і реактивної потужності 421
Автоматичне регулювання частоти і активної потужності (АРЧП 423
Автоматичне запобігання порушенням стійкості 425
Автоматичне припинення асинхронного режиму 426
Автоматичне обмеження зниження частоти 426
Автоматичне обмеження підвищення частоти 428
Автоматичне обмеження зниження напруги 428
Автоматичне обмеження підвищення напруги 429
Автоматичне запобігання перевантаженню устаткування 429
Телемеханіка 429

ГЛАВА 3.4 Вторинні кола 433

РОЗДІЛ 4. РОЗПОДІЛЬЧІ УСТАНОВКИ І ПІДСТАНЦІЇ 441

ГЛАВА 4.1 Розподільчі установки напругою до 1,0 кВ змінного струму і до 1,5 кВ постійного струму 443
Сфера застосування 443
Терміни та визначення понять 443
Загальні вимоги 444
Встановлення приладів і апаратів 444
Шини, проводи, кабелі 445
Конструкції розподільчих установок 446
Встановлення розподільчих установок у електроприміщеннях 446
Встановлення розподільчих установок у приміщеннях, доступних
некваліфікованому персоналу 447
Встановлення розподільчих установок просто неба 448

ГЛАВА 4.2 Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1,0 кВ 449
Сфера застосування 449
Терміни та визначення понять 449
Загальні вимоги 451
Відкриті розподільчі установки 459
Закриті розподільчі установки в підстанції 472
Установлення силових трансформаторів і реакторів 482
Розподільчі установки і підстанції у виробничих приміщеннях 488
Щоглові трансформаторні підстанції і секціонуючі пункти 490
Захист від грозових перенапруг 491
Захист від внутрішніх перенапруг 506
Захист від дії електричного поля 507
Схеми електричні розподільчих установок і підстанцій 508
Установки стисненого повітря 518
Захист електричних машин, що обертаються, від блискавичних перенапружень 520
Оливне господарство 524

Додаток А Групи електричних підстанцій відповідно до протипожежних заходів 526
Додаток Б Захисні відстані від вентильних розрядників до електроустаткування напругою від 35 кВ до 750 кВ 527

ГЛАВА 4.3 Перетворювальні підстанції та установки 531
Сфера застосування, визначення 531
Загальні вимоги 531
Захист перетворювальних агрегатів 532
Розміщення устаткування, захисні заходи 534
Охолодження перетворювачів 537
Опалювання, вентиляція і водопостачання 538
Будівельна частина 538

ГЛАВА 4.4 Акумуляторні установки 539
Сфера застосування 539
Електрична частина 539
Будівельна частина 541
Санітарно-технічна частина 543

РОЗДІЛ 5. ЕЛЕКТРОСИЛОВІ УСТАНОВКИ 545

ГЛАВА 5.1 Електромашинні приміщення 545
Сфера застосування, визначення 545
Загальні вимоги 546
Розміщення і встановлення електроустаткування 546
Мастило підшипників електричних машин 549
Вентиляція і опалювання 550
Будівельна частина 550

ГЛАВА 5.2 Генератори та синхронні компенсатори 551
Сфера застосування 551
Загальні вимоги 552
Охолодження і мастило 553
Системи збудження 557
Розміщення та встановлення генераторів і синхронних компенсаторів 559

ГЛАВА 5.3 Електродвигуни та їх комутаційні апарати 560
Сфера застосування 560
Загальні вимоги 561
Вибір електродвигунів 561
Установка електродвигунів 563
Комутаційні апарати 563
Захист асинхронних і синхронних електродвигунів напругою понад 1 кВ 566
Захист електродвигунів напругою до 1 кВ (асинхронних, синхронних
і постійного струму) 570

ГЛАВА 5.6 Конденсаторні установки 572
Сфера застосування, визначення 572
Схема електричних з’єднань, вибір устаткування 573
Захист 574
Електричні вимірювання 575
Установки конденсаторів 575

РОЗДІЛ 6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ 577

ГЛАВА 6.1 Загальна частина 579
Сфера застосування. Визначення 579
Загальні вимоги 580
Аварійне освітлення 582
Виконання та захист освітлювальних мереж 583
Захисні заходи безпеки 584

ГЛАВА 6.2 Внутрішнє освітлення 586
Загальні вимоги 586
Живильна освітлювальна мережа 587
Групова мережа 587

ГЛАВА 6.3 Зовнішнє освітлення 588
Джерела світла, установлення освітлювальних приладів і опор 588
Живлення установок зовнішнього освітлення 590
Виконання та захист мереж зовнішнього освітлення 591

ГЛАВА 6.4 Світлова реклама, знаки та ілюмінація 593

ГЛАВА 6.5 Керування освітленням 595
Загальні вимоги 595
Керування внутрішнім освітленням 596
Керування зовнішнім освітленням 597

ГЛАВА 6.6 Освітлювальні прилади та електроустановлювальне обладнання 598
Освітлювальні прилади 598
Електроустановлювальне обладнання 601

РОЗДІЛ 7. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК 602

ГЛАВА 7.5 Електротермічні установки 602
Сфера застосування 602
Загальні вимоги 603
Установки дугових печей прямої, непрямої та комбінованої дії(руднотермічні та феросплавні) 620
Установки індукційні та діелектричного нагріву 621
Установлення електропечей (електротермічних пристроїв) опору прямої та непрямої дії 623
Електронно-променеві установки 624

ГЛАВА 7.7 Торфові електроустановки 625
Сфера застосування. Визначення 625
Електропостачання 625
Захист 625
Підстанції 626
Повітряні лінії електропередачі 626
Кабельні лінії 627
Електродвигуни, комутаційні апарати 628
Заземлення 629
Приймання електроустановок в експлуатацію 629

ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК 631

1. Загальні положення 631
1.1. Галузь застосування 631
1.2. Скорочення, терміни, визначення 631
1.3. Нормативні посилання 632

2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків 634
2.1. Галузь застосування 634
2.2. Терміни та визначення 635
2.3. Електропостачання 636
2.4. Ввідні пристрої, розподільні щити, групові щитки 637
2.5. Електропроводки та кабельні лінії 638
2.6. Внутрішнє електрообладнання 641
2.7. Прилади обліку електроенергії 643
2.8. Захисні заходи безпеки 644

3. Електроустановки фізкультурно-оздоровчих, спортивних, культурно-видовищних будинків і споруд, закладів дозвілля та культових 646
3.1. Галузь застосування 646
3.2. Терміни та визначення 647
3.3. Електропостачання 647
3.4. Електричне освітлення 650
3.5. Силове електрообладнання 651
3.6. Електропроводки 653
3.7. Заземлення і захисні заходи безпеки 653

4. Електроустановки у вибухонебезпечних зонах 654
4.1. Галузь застосування 654
4.2. Терміни та визначення 654
4.3. Класифікація вибухонебезпечних сумішей 658
4.4. Класифікація і маркування вибухозахшценого електрообладнання 659
4.5. Класифікація вибухонебезпечних зон 661
4.6. Вибір електрообладнання 666
Загальні вимоги 666
Електричні машини 670
Електричні апарати й прилади 671
Електричні вантажопідіймальні машини 672
Електричні світильники 672
4.7. Розподільні пристрої (РП), трансформаторні (ТП) і перетворювальні підстанції (ПП) 673
4.8. Електропроводки, кабельні лінії 676
Вибір кабелів і проводів 676
Прокладання проводів і кабелів 677
4.9. Струмопроводи і повітряні лінії електропередачі 683
4.10. Електричні засоби захисту 684
4.11. Захист заходи безпеки та захист від небезпечного іскріння 685

5. Електроустановки у пожежонебезпечних зонах 687
5.1. Галузь застосування 687
5.2. Терміни та визначення 688
5.3. Класифікація пожежонебезпечних зон 688
5.4. Загальні вимоги 689
5.5. Електричні машини 689
5.6. Електричні апарати і прилади 690
5.7. Електричні вантажопідіймальні машини 692
5.8. Розподільні пристрої, трансформаторні і перетворювальні підстанції 692
5.9. Електричне освітлення 693
5.10. Електропроводки, струмопроводи, повітряні та кабельні лінії 693

6. Електроустановки вантажопідіймальних машин (кранів) 695
6.1. Галузь застосування 695
6.2. Терміни та визначення 696
6.3. Загальні вимоги 696
6.4. Електрообладнання, електропостачання кранів напругою до 1000 В 697
6.5. Прилади та пристрої безпеки 700
6.6. Електропроводки 700
6.7. Електричне освітлення 701
6.8. Органи керування 702
6.9. Захисні заходи безпеки 702
6.10. Електрообладнання, електропостачання кранів напругою вище 1000 В 703

7. Електроустановки діфтів 705
7.1. Галузь застосування 705
7.2. Терміни та визначення 705
7.3. Загальні вимоги 705
7.4. Електропроводки 706
7.5. Електрообладнання машинного приміщення 708
7.6. Електричні засоби захисту 708
7.7. Електричне освітлення 709
7.8. Захисні заходи безпеки 709
7.9. Установки з безконтактною апаратурою керування 710

8. Електрозварювальні установки 711
8.1. Галузь застосування 711
8.2. Терміни та визначення 711
8.3. Загальні вимоги 712
8.4. Вимоги до приміщень для зварювальних установок та організації робочих місць 714

9. Установки електричного кабельного обігрівання 714
9.1. Галузь застосування 714
9.2. Терміни та визначення 715
9.3. Загальні вимоги 715
9.4. Вибір та прокладання електронагрівальних елементів 716
9.5. Захисні заходи безпеки 717
Додаток 1 Класифікація зон з електробезпеки у приміщеннях саун з електронагрівальним и приладами 719
Додаток 2 Класифікація зон з електробезпеки у приміщеннях ванн та душа 721
Глави 5.4 і 5.5 скасовано.

Скачать книгу бесплатно8,72 мб.pdf

pue-ukraine-2006

Нормативная литература Украины «ПУЭ 2009» Форт, 2009 год, 699 стр. ( язык русский и главы 2.4, 2.5 — украинский, 16,2 мб. pdf)

Особенности издания.

Главы 1.1- 1.6, 1.8. ПУЭ-86 (шестое издание, переработанное и дополненное). Министерство энергетики и электрификации СССР, 1986 г.

Глава 1.7.Заземление и защитные меры электробезопасности. Утверждено приказом Министерством топлива и энергетики Украины от 28 августа 2006г. №305

Глава 1.9. Внешняя изоляция электроустановок. Утверждено приказом Министерством топлива и энергетики Украины от 4 октября 2006г. №367

Скачать книгу бесплатно16,2 мб. pdf

pue-ukraine-2014-UA

«Правила улаштування електроустановок» Перероблене і доповнене станом 22. 08. 14 року, чинне з 20. 11. 14 року. (українська мова, 19,4 мб. pdf)

Особливості видання.

Видання містить, нові редакції глав: 1 .1 — 1 .3, 1 .5 -1 .9 , які затверджено та введено в дію наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20 червня 2014 року № 469. 2 .3 -2 .5 , які затверджено та введено в дію наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22 серпня 2014 року № 596.

4 .1 -4 .2 , які затверджено та введено в дію наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22 серпня 2014 року № 598.

6 .1 -6 .6 , які затверджено та введено в дію наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 22 серпня 2014 року № 597.

Автентичний український переклад глав 1.4, 2 .1 -2 .2 , 3 .1 -3 .4 , 4 .3 -4 .4, 5 .1 -5 .3 , 5.6, 7.5 Правил улаштування електроустановок, виконаний з видання «Правила устройства электроустановок» Минэнерго СССР, 6-е изд., Энергоатомиздат, 1986 год, 648 стр.

Розділ НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», затверджений та введений в дію наказом Міністерства праці та соціальної політики України в 2001 році. Видання призначене для інженерів і техніків, зайнятих проектуванням, монтажем і експлуатацією електрообладнання.

Глави 1.1-1.3. Затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україн и від 20 червня 2014 року № 469.

Глава 1.4. ПУЕ -86 (шосте видання, перероблене та доповнене). Міністерство енергетики і електрифікації СРСР, 1986 р.

Глави 1.5-1.9. Затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості Україн и від 20 червня 2014 року № 469.

Скачать книгу бесплатно19,4 мб. pdf ПУЭ Украиныhttps://www.htbook.ru/wp-content/uploads/2015/11/pue-ukraine-2006.jpghttps://www.htbook.ru/wp-content/uploads/2015/11/pue-ukraine-2006.jpgЭлектробезопасностьПУЭ,руководство,электробезопасность,ЭлектротехникаПУЭ Украины на украинском и русском языках. 'Правила улаштування електроустановок' Мінпаливенерго України, 2010 рок. 776 стр. (українська мова, 8,72 мб.pdf) Особливості видання. Видання містить: автентичний український переклад глав 1.1.-1.6, 1.8, 2.1-2.2, 3.1-3.4, 4.3- 4.4, 5.1-5.3, 5.6, 7.5 Правил улаштування електроустановок, виконаний з видання Правила устройства электроустановок (Минэнерго СССР, 6-е изд., Энергоатомиздат, 1986...Библиотека технической тематики. Техническая литература

Поделиться